Spermogramma o’tkazilish tartibi, normal va patologik ko’rsatkichlari

Erkaklar bepushtligini aniqlashda eng qo‘l keladigan uslub – shahvat suyuqligini tekshirish (spermogramma) hisoblanib, jarayon laboratoriyada maxsus tekshiriladi. Maniy, ya’ni eyakulyatni makroskopik, mikroskopik, biokimyoviy va immunologik tekshirish erkak kishining farzandli bo‘la olish imkonini oydinlashtiradi. Turmush qurilgandan so‘ng 6 oydan 1 yilga qadar vaqt ichida homiladorlikka qarshi vositalar qo‘llanilmay, muntazam jinsiy hayot bilan yashalsa-yu, homila paydo bo‘lmasa, erkak urug’ suyuqligi (shahvat) tekshiruvi o‘tkazilishi shart.

spermogramma tahlil

Eyakulyat tekshiruviga tayyorgarlik tartibi

Eyakulyat tekshiruviga jahd qilinishidan oldin bir hafta davomida kimyoviy dorivorlar iste’mol qilmaslik, spirtli ichimliklar qabul qilmaslik shart. O‘rtacha 4-5 kun davomida (kamida 3 kun, ko‘pi bilan 7 kungacha) jinsiy aloqadan tiyilib turilish lozim. Agar ushbu tiyilish fursati davomida jinsiy aloqa qilinmasa-da, ammo ehtilom yoxud kaftaki ro‘y berib qolsa ham eyakulyat tahliliga salbiy ta’sir etadi.

Shahvat suyuqligini spermogramma uchun olish tartibi

Albatta, kishi o‘z rafiqasi bilan xotirjam qovushgandagina eyakulyatni mukammal, to‘kis olish mumkin. Ammo bir xonadonda bir necha oila qo‘nim topgan yurtimiz sharoitida qovushish kechasi, laboratoriyalar esa kunduzi ishlashi muammo tug‘diradi.

Shu bois, ko‘plab kishilar eyakulyatni laboratoriyaga topshirishda kaftaki, ya’ni qo‘l yordamida istimno qilishga majburdirlar. Ayrimlar esa azil qilib, ya’ni jinsiy aloqani intiho arafasida bo‘lib to‘xtatib, maniyni maxsus idishga solib tahlilga topshirishadi. Bu maqsadda xorijliklar olatni vibromassaj qilish yoxud orqa miyadagi eyakulyatsiya markazini ortga tiqilgan elektrodlar yordamida ta’sirlantirish kabi uslublardan ham foydalanishni afzal ko‘rishadi.

Umuman, spermogramma o’tkazish uchun eyakulyatni olishda quyidagilarga ahamiyat berish lozim:

1. Eyakulyat olish uchun 25-50 ml sig‘imdagi maxsus shisha idishchadan foydalanish lozim. Idish yuvilgan, qaynatilgan va quritilgan bo‘lishi shart. Penitsillin kabi dorivorlarning idishchalari kichik va shahvatni unga to‘kishda qiyinchilik tug‘iladi.

2. Rezina kondom, ya’ni prezervativlarga urug‘ suyuqligini to‘kib, keyin shisha idishga solish aslo yaramaydi. Chunki zamonaviy prezervativlarda spermatsid – urug‘ o‘ldirish xususiyati mavjudligi aniqlangan.

3. Urug‘ suyuqligi idishga to‘liq tushirilishi shart. Chunki shahvat oldi va oxiridagi suyuqlik ham o‘ziga xos laborator ahamiyatga ega.

4. Olingan urug‘ suyuqligi yarim soat (uzog‘i bilan 45 minut) ichida laboratoriyaga yetkazilishi lozim. O‘ta issiq, yoki aksincha, sovuq harorat spermatozoidlar harakatchanligiga salbiy ta’sir o‘tkazadi. Agar urug‘ suyuqligi uy sharoitida olingan bo‘lsa, idishni o‘rab, iliq holda laboratoriyaga yetkazish va shu zahotiyoq qin haroratidagi termostat ichiga qo‘yish zarur. Agar urug‘ suyuqligi yo‘lda sovuqda qolsa, laboratoriyada uning ustiga 5 foizli glyukoza iliq suyuqligi qo‘shiladi yoxud yengil ilitiladi.

Erkak urug’ini uy sharoitida tekshirish mumkinmi?

Har bir erkak o’z organizmidagi o’zgarishlarni shuningdek, shahvatidagi rang, hid, konsistensiyasining o’zgarishini subyektiv baholashi mumkin.

Umuman olganda erkak urug’i lobaratoriya sharoitida makroskopik, ya’ni ko‘z yordamida tekshirish o’tkaziladi. Bunda mutaxassis tomonidan quyidagilarga ahamiyat beriladi:

Eyakulyat miqdori

O‘rtacha 2-5,0 ml bo‘lishi lozim. Uning 1 mldan kam bo‘lishi bezlar faoliyati – androgen yetishmovchiligidan darak beradi. Agar miqdor 7,0-8,0 ml (5,0 dan ancha ko‘p bo‘lsa) bo‘lsa, urug‘ suyuqligi tarkibida yallig‘lanishga xos mahsullar – ekssudat yoxud yiring kabilar qo‘shilib qolganligini anglash mumkin.

Shahvat suyuqligi, sperma rangi

Loyqalangan-sutsimon bo‘lib, nurda jilokor yaltirashi spermatozoidlarning ko‘p miqdordaligidan dalolatdir.

Agar urug‘ suyuqligi tarkibida spermatozoid hujayralari kamroq bo‘lsa, u zangori-tiniqroq tusda bo‘ladi.

Eyakulyat tiniq-shaffof rangda bo‘lsa, unda spermatozoidlarning nomavjudlik holati – azoospermiya ro‘y bergan bo‘lishi mumkin.

Maniyning kulrang-sarg‘imtir tusda bo‘lishi – piospermiya, ya’ni urug‘ suyuqligiga yiring elementlari ya’ni, leykotsitlar aralashishi natijasidir. Bu hol prostata bezi, urug‘ pufakchasi kabi jinsiy a’zolarda yallig‘lanish bo‘lsa ro‘y beradi.

Urug‘ qizg‘imtir, ya’ni qon aralash bo‘lsa, bu hol prostata bezi, urug‘ pufakchalari yoki do‘mboqchasi kabi a’zolarning granulyatsiyalangan yallig‘lanish xastaliklariga yoki o‘sma kasalliklariga chalinganidan dalolat bo‘lishi mumkin.

Ammo jinsiy munosabat paytidagi shikastlar yoxud o‘ta zo‘riqish ham eyakulyatda qon paydo qilishi mumkin.

Urug‘ suyuqligining hidi

O‘ziga xos, xom kashtan gullaridek bo‘y beradi. Agar vujuddan yangi olingan eyakulyatda ushbu hid bo‘lmasa, prostata bezi sekreti tarkibida spermin yo‘qligidan, ya’ni ushbu bezda dard mavjudligidan dalolatdir. Agar urug‘ chiqaruv yo‘llarida yiringli yallig‘lanish jarayonlari ro‘y bersa, eyakulyatdan qo‘lansa hid keladi. Gohida bu qo‘lansa hid uzoq vaqt davomida jinsiy aloqa bo‘lmaganda, urug‘ dimlanib aynishining natijasi bo‘lishi ham mumkin.

Eyakulyat konsistensiyasi (quyuq-suyuqligi)

Ya’ni quyuq-suyuqligi ham muhim ahamiyatga ega. Odatda, shahvat suyuqligi tanadan chiqqan zahoti quyula boshlaydi. Bu jarayon tugagach, ya’ni yarim soatdan ziyodroq vaqt o‘tgach uning quyuqlik darajasi aniqlanadi. Agar urug‘ suyuqligining quyuqligi oshib ketsa, ya’ni quyuq bo’lsa va tarkibida shilliq moddalar ko‘p bo‘lsa, spermatozoidlar harakatchanligi keskin susayadi. Aniqrog‘i, quyuq va yopishqoq eyakulyat homila bunyod bo‘ladigan joyga yetib bormasdan yo‘ldayoq yopishib qolib ketishi mumkin.

Odatda, maniy quyuqlik darajasini aniqlash maqsadida shisha cho‘p, eyakulyatga botiriladi va ipcha hosil qilinib, uzoqlashtiriladi.

Shisha cho‘pchaga yopishgan maniyli ipcha 0,1-0,5 smgacha cho‘zilsa, bu me’yor hisoblanadi. Quyuqlik oshishi ko‘pincha yallig‘lanish xastaliklariga xos bo‘ladi.

Sperma suyuq bo’lsa, (eyakulyatning suyulib ketishi) eyakulyat tarkibda energetik manba vazifasini o‘tovchi urug‘ pufakchalari sekretining kamayib ketishidan dalolatdir.

Demak, shahvat suyuqligi o‘rtacha suyulgan darajada bo‘lishigina serpushtlikdan darak beradi.

Spermogramma: Eyakulyat tinishi

Ya’ni qismlarga ajralish jarayoni tanadan shahvat chiqqach 15-30 minut ichida ro‘y berishi lozim. Bu vaqtning ortib ketishi prostata bezi sekreti tarkibidagi fibrolizin, fibrogenaza kabi fermentlarning yetishmovchiligi natijasida autoimmun jarayonlar ro‘y bergan hollarda kuzatiladi,

Tinish natijasida eyakulyatning ikki qismdan iborat ekanligini tafovut etish mumkin:

1. Osilib turgan qism, mikroskopik uslubda tekshiriladigan spermatozoidlarni, spermatogenez hujayralarni va boshqa tuzilmalarni o‘z ichiga oladi.

2. Suyuq muhit shahvat zardobidagi organik va noorganik, ya’ni biokimyoviy tekshirishlarda aniqlanadigan moddalardan iborat.

Eyakulyat pH muhiti

Ishqoriy, ya’ni o‘rtacha 7,0-7,6 bo‘lishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Chunki qindagi pH ning 4,0-4,2, ya’ni kislotali muhiti spermatozoidlarga qiron keltiruvchi tahdid hisoblanadi. O‘rtacha muhiti 7,5 ga teng bo‘lgan bachadon bo‘yinchasiga qadar yetish uchun qindagi xatarli muhit neytrallanishi, ya’ni zararsizlantirilishi shart.

Eyakulyatning ishqoriy muhiti esa aynan shu vazifani uddalashda qo‘l keladi. Agar shahvat suyuqligidagi barcha ko‘rsatkichlar me’yorda bo‘lsa-yu, birgina pH muhiti kislotali tomonga siljisa ham yillab farzand bo‘lmasligi kuzatiladi. Spermatozoidlarning qin kislotali muhitidagi halokatli yo‘ldan himoyalovchi ishqoriy muhitdan mosuvoligi buning uchun yetarlidir.

Eyakulyatni mikroskop yordamida tekshirishda quyidagilarga ahamiyat berish lozim:

 • Eyakulyatning 1 mlda 60-120 million nafar spermatozoidlar bo‘lishi me’yoriy daraja hisoblanadi. Kamdan-kam hollarda spermatozoidlarning miqdori 140-250 million bo‘lishi kuzatiladi. Ayrim mutaxassislar bu ko‘rsatkichning 40 mln/ml dan ziyod bo‘lishini ham me’yor hisoblash tarafdoridirlar.
 • Faol harakatlanadigan spermatozoidlar 70-80 foizni tashkil etishi maqsadga muvofiq hisoblanadi. Kam harakatli va harakatsizlari qancha kam bo‘lsa, shuncha yaxshi.
 • Tirik spermatozoidlar 80-90 foiz,o‘liklari esa 10-20 foiz bo‘lishi lozim.
 • Nuqsonli spermatozoidlarning 20-30 foizdan oshishi nogiron zurriyot paydo bo‘lish xavfini kuchaytirishi bilan xatarlidir.

Spermogramma ahamiyati

Spermogramma ko‘rsatkichlarining klinik ahamiyati quyidagilardan iborat:

Azoospermiya – shahvatda spermatogonez hujayralari mavjud bo‘lsa-da, ammo bolig‘, ya’ni farzand bunyod etishga layoqatli spermatozoidlarning umuman yo‘qligi.

Aspermiya – shahvat suyuqligi tarkibida ham spermatogenez hujayralarining, ham spermatozoidlarning butunlay nomavjudligi kuzatiladi. Ushbu holatni aspermatizm, ya’ni uzoq jinsiy aloqa qilinsa-da, umuman shahvat suyuqligi chiqmaydigan darddan farqlay bilish lozim.

Oligozoospermiya – shahvat suyuqligining 1 mlda spermatozoidlar sonining 60 mlndan kamligi bilan ifodalanadi.

Polizoospermiya – 1 ml shahvat suyuqligida 250 milliondan ziyod spermatozoidlar bo‘lishi natijasida ularning harakatlanishiga zarar yetadi, ya’ni g‘ij-g‘ij hujayralar uchun shira miqdori yetarli bo‘lmaydi.

Nekrozoospermiya – urug‘dagi spermatozoidlarning 80-90 foizdan ziyod o‘lik bo‘lishi.

Astenozoospermiya – faol harakatlanuvchi spermatozoidlarning 70 foizdan kamligi.

Akinozoospermiya – faol harakatlanuvchilarning 1-10 foizga qadar tushib qolishi.

Teratozoospermiya – shahvatda nuqsonli spermatozoidlarning 30 foizdan oshib ketishi.

Piospermiya – eyakulyatda yiring paydo bo‘lishi.

Gemospermiya – eyakulyatda qon paydo bo‘lishi.

Spermaagglyutinatsiya – spermatozoid hujayralarining bir-biriga yopishib qolishi.

Lipoid tanachalari yoxud letsitin donachalari prostata bezi mahsuli hisoblanib, mayda yaltiroq donachalar ko‘rinishida bo‘ladi. Bu donachalar shahvat tarkibida ko‘p bo‘lishi hisobiga eyakulyat yarqirab turadi. Agar bu donachalar shahvat tarkibida kamayib ketsa, prostata bezida yallig‘lanish jarayoni ro‘y berganligiga ishonch hosil etish mumkin.

Ushbu maqolani o’qing: Shahvat va uning patalogik shakllari

Spermogramma normasi (foizi)

Eyakulyat avvalo tashqi ko’rinishi bilan baholanadi so’ngra mikroskop ostida tekshirilishi boshlanadi. Quyida spermogramma normasi haqida ma’lumot beramiz:

 • Eyakulyat hajmi normada 1.5 (1.4–1.7) ml;
 • Rangi normada oq, kulrang, sarg’ish;
 • pH normada ≥7,2;
 • Suyulish vaqti normada 5-60 minut;
 • Spermatozoidlar kontsentratsiyasi normada 15 (12-16) mln/ml dan ko’p bo’lishi kerak;
 • Spermatozoidlar miqdori normada eyakulyatda 39 (33-46) mln.dan ko’p bo’lishi kerak;
 • Spermatozoidlarning harakatchanligi normada  umumiy aktivlik 40 (38–42) %;
 • Spermatozoidlarning morfologiyasi normada > 4(3–4)%;
 • Spermatozoidlarningtirikligi normada > 58 (55–63) %;
 • Spermatogenez hujayralari normada 2% gacha;
 • Agglyutinatsiya normada kuzatilmaydi;
 • Leykotsitlar normada <1mln/ml (3-4 ko’rish maydonida);
 • Eritrotsitlar normada kuzatilmaydi;
 • Letsitin donachalari normada aniqlanadi;
 • Amiloid tanachalari normada aniqlanadi;
 • Shilliq normada bo’lmaydi yoki juda kam miqdorda bo’lishi mumkin.

Savol-javob

– Mening savolim spermogramma tahlili to‘g‘risida. Spermogramma tahlilini topshirish shartlari qanday? Bundan tashqari, ayollarda gormonal bepushtlikni davolash uchun rag‘batlantiruvchi dorilar berishadi, erkaklar uchun ham bunday preparatlar mavjudmi?

Ramazon Nazarov, urolog-androlog, seksapotolog:

– Spermogramma tahlilini topshirish uchun 3-7 kun davomida jinsiy yaqinlik qilmaslik va iloji boricha tahlilga qadar uch oy davomida salbiy odatlar (chekish, ichish, stressli holatda bo‘lish, kasal bo‘lish va h.k.)dan holi bo‘lish kerak. Spermogrammadagi biror bir ko‘rsatkichning o‘zgarishi shahvat sifatining to‘liq yomonligini bildirmaydi, shuning uchun shifokor bilan maslahatlashgan holda qo‘shimcha tekshiruvlarni olib borish kerak.

Erkak bepushtligini gormonal rag‘batlantiruvchi dori vositalari mavjud. Faqat u mutaxassislar nazorati ostida erkakning gormonal holati tekshirilgach, buyuriladi.

Ushbu maqolalarni ham o’qing:

Erkaklarda bepushtlik: sabablari, turlari va diagnostikasi

Shahvoniy (erotik) tush koʻrish tabiiy holatmi?

Qisqa jinsiy aloqa sabablari va davolash usullari

Ushbu mavzu yuzasidan savollaringiz bormi? Unda savollaringizni quyida "Fikr bildirish" qismi orqali yozib qoldiring. Dolzarb va muhim savollarga shifokor ekspertlarimiz javob berishadi.

8 comments
 1. Salom meni sovolim boredi shunga jovob bersangiz meni sperma urug’im tekshirilganda 67-68 %. Aniqlandi shnga men farzandli bulishima yetarlimi xali farzant bulmadim 1 yildan oshdi iltimos jovobizni kutaman

  1. Spermatazoidlarning tiriklik darajasi haqida gap ketayotgan bo’lsa, bu ko’rsatkich me’yorda. Balki boshqa ko’rsatkichlarini ham kuzatish yoki homiladorlikka to’siq bo’layotgan boshqa sabablarni aniqlab ko’rish kerakdir.
   Homiladorlikka to’siq bo’layotgan sabablarni o’rganish uchun ikki tomon ham albatta shifokorga borishi lozim.
   Qo’shimcha ma’lumot olish uchun ushbu maqolalarni o’qib chiqing: https://dnk.uz/l/tag/bepushtlik-l/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Related Posts
error: Saytdan ma\'lumot ko\'chirish mumkin emas.